«Τα παιδιά της μοναξιάς» – Πεζογραφία στις Λαϊκές Δημοκρατίες (1950-55)

Kατερίνα Κουτσοπούλου – Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης