Όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά σε περιοχή φιλέτο ενώ λίγο πριν έχει αλλάξει ο νόμος που οι καμένες εκτάσεις κρίνονται αμέσως αναδασωτέες

Εντελώς τυχαία έχει αλλάξει ο νόμος που οι καμένες εκτάσεις κρίνονται αμέσως αναδασωτέες