Για μερικές πλευρές της τακτικής και της στρατηγικής του συνδικαλιστικού κινήματος

Ενδιαφέρον άρθρο του Χρήστου Τσουκαλά, από τα Αντιτετραδια, τ. 5 (1989)