Σύνοδος αμερικανικών κρατών με απουσίες και άγχος… για την Κίνα

Μήνυμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού