Για το σύμφωνο μη επίθεσης Γερμανίας – ΕΣΣΔ

Ενδιαφέρον από αυτή την άποψη έχει και η γνώμη του ΚΚ Γερμανίας για το σύμφωνο αυτό