Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των νεοδιόριστων συναδέλφων μας και την παιδαγωγική μας ιδιότητα

Κοινή ανακοίνωση συλλόγων εκπ/κών Κυκλάδων για εισαγωγική επιμόρφωση – αξιολόγηση