Η Ελλάδα έχει αναλογικά πολύ περισσότερους νεκρούς από την Ινδία

Διαδραστική εφαρμογή των Financial Times