Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ): Η υποκριτική είναι η τέχνη μας, η υποκρισία ανήκει σε άλλους

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ)