Μεγάλη Βρετανία: Οι σχολικοί αποκλεισμοί δημιουργούν μαθητές/κρατούμενους και δασκάλους/δεσμοφύλακες

Η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση έχει διευρύνει το χάσμα μεταξύ προνομιούχων και φτωχότερων μαθητών