Αναλυτικό Πρόγραμμα και Νέο Λύκειο: Το «τι» το «πώς» και το «γιατί» των σχολικών γνώσεων

Η σχολική γνώση έχει έντονα ιδεολογικό χαρακτήρα και ορίζεται από δύο βασικά παραμέτρους