Στέλνουν στην ανεργία τους εκπαιδευτικούς των σχολών ΟΑΕΔ και τους σπουδαστές στις ιδιωτικές σχολές!

ΟΑΕΔ