Εικαστική παρέμβαση φοιτητών Σχολής Καλών Τεχνών Ναυπλίου: Αστυνομία παντού, ΜΕΘ πουθενά

Σχολή Καλών Τεχνών Ναυπλίου