ΕΛ.ΑΣ: Μαζική παρακολούθηση με συσκευές αναγνώρισης προσώπου

Χιλιάδες φορητές συσκευές που θα επιτρέπουν την ταυτοποίηση πολιτών