Σύλλογος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου: Εκλογές για εσωτερικά μέλη Συμβουλίου Διοίκησης – Δεν συμμετέχουμε ως υποψήφιοι/ες, δεν συμμετέχουμε ως εκλέκτορες!

Εισήγηση ΚΣ Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου