Η ρητορική για το σεβασμό του ελεύθερου χρόνου των μαθητών και συνολικά των αναγκών της παιδικής ηλικίας έρχεται σε αντίθεση με την εκπαιδευτική πολιτική του υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας η Τσάντα στο σχολείο