Εκπαιδευτικός Όμιλος Συνταξιούχων: Όλοι στη συγκέντρωση-διαδήλωση Συνταξιούχων, σήμερα Πέμπτη 14/4 στις 10:30 πλατεία Κοτζιά

Να απαιτήσουμε να μας δώσουν όλα αυτά που μας χρωστάνε!