Ζητούνται πολίτες της ΕΕ για το στρατό της Γερμανίας

Γερμανικός στρατός