Θα πληρώνεις ενοίκιο για το σπίτι σου αλλά για τον Σταϊκούρα ο νέος πτωχευτικός είναι… κοινωνικά ευαίσθητος

Ο χορός των τραπεζών