Ψέματα και αλήθειες για τις ανεμογεννήτριες

Τι υπάρχει πίσω από τις ΑΠΕ;