Όταν η “μη περικοπή των συντάξεων” παρουσιάζεται ως… προεκλογική παροχή!

Βασίλης Πετράκης