«Είναι αλήθεια ότι ο Όμηρος Πέλλας και πέθανε και γεννήθηκε όμηρος»

Στάλαγκ VI C. Ημερολόγιο της ομηρίας