Πάνος Μπούσαλης – Τα δύο αστέρια – (Σπύρος Αραβανής)

Τα βλέπεις εκείνα τα δύο Αστέρια
Που μοιάζουν σαν αγκαλιά
Απέχουν έτη φωτός μεταξύ τους
Μα φαίνονται τόσο κοντά