27 Δεκεμβρίου 1947: Κηρύσσονται παράνομα το ΚΚΕ, το ΕΑΜ και η Εθνική Αλληλεγγύη

Ποινικό αδίκημα ο κομμουνισμός!