Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει τα σχολεία με σοβαρές ελλείψεις και τους εκπαιδευτικούς αντιμέτωπους με την αντιδραστική ατομική αξιολόγηση

Ανάγκη να συσπειρωθούν οι εκπαιδευτικοί στα σωματεία τους