ΠΕΣΙΝΕ – Αλουμίνιον της Ελλάδος: Ένα σκάνδαλο διαρκείας

Το κείμενο που παρουσιάστηκε στην εκδρομή στην παραλία Διστόμου, στο πλαίσιο του 10ου κάμπινγκ της Πορείας