Η ίδια ανάλγητη πολιτική… Η ίδια σάπια προπαγάνδα

Η επιδότηση της αισχροκέρδειας