Σοσιαλισμός, εργασία και εκπαίδευση – Από το Μαρξ στο Μακάρενκο

Π. Παυλίδης