Η νέα Π.Ν.Π. για τα θέματα εκπαίδευσης, τι προβλέπει για τεχνολογικό εξοπλισμό, εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.α.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου