Κυβερνητική πρόκληση! Εξαιρεί τους εφοπλιστές από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για το 2021

Π.Ε.Ν.Ε.Ν.