Προσδιορισμός οργανικών κενών και πλεονασμάτων: Κάλεσμα των πρώην αιρετών των Παρεμβάσεων στο ΠΥΣΔΕ Λάρισας

Φαστ-τρακ διαδικασία από το υπουργείο