«Υπερασπιζόμαστε το πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος»

Πρωτοβουλία Αγώνα για το Πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνα