Ηλιούπολη: Για τη λειτουργία παιδικών σταθμών, σχολείων, δομών του δήμου και για την πρωτοβάθμια υγεία

Αριστερή Πρωτοβουλία – Δημοτική Κίνηση Ηλιούπολης