Πούλα το κορμί σου, για να σπουδάσεις: Εκπόρνευση φοιτητριών στην Σουηδία του «καλού» καπιταλισμού

Γίνε πόρνη, προκειμένου να χρηματοδοτήσεις τις σπουδές σου…