“Να βρεθεί ο γιος μου!”

Για να το θάψει με την αξιοπρέπεια, που ταιριάζει σε έναν επαναστάτη αγωνιστή