Για το εργατικό, πολιτικό και επαναστατικό τραγούδι

Θανάσης Κοντοφάκας