Κλιμάκωση της πολιτικής σκλήρυνσης και πόλωσης

Εντεινόμενος αυταρχισμός, αστυνομοκρατία, αντιδραστικές ανατροπές, σήψη και παρακμή