Τούρκοι φυλακισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες στην Ελλάδα: Μην είστε συμβαλλόμενο μέρος στα εγκλήματα του τουρκικού φασισμού

Φυλακές Θήβας