Βασιλική Ζάχαρη

Eπαναλειτουργία της Βιομηχανίας Ζάχαρης στο Πλατύ Ημαθίας διεκδικούν οι τευτλοπαραγωγοί