Αποκλεισμοί από τη δουλειά για τους ξεναγούς

Μεγάλο πλήγμα στην εργασία των ξεναγών από την αρχή της πανδημίας