Ποια είναι η «ζώνη του Σαχέλ» και γιατί ενδιαφέρει τόσο τη Γαλλία; – Το ενδεχόμενο εμπλοκής της χώρας μας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Σαχέλ

Σαχέλ