Καταλήφθηκε από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Αττικής

Κατάληψη