Εκπαιδευτικοί, γονείς και εργαζόμενοι ακύρωσαν την ημερίδα-ντροπή για τα ιδιωτικά σχολεία

Πειραιάς