Να μην επιτρέψουμε αμερικανο-νατοϊκή χερσαία δύναμη πεζοναυτών στο Βόλο

Ανακοίνωση Κ.Ο. Βόλου του Μ-Λ ΚΚΕ