Ένα σχήμα ρεφορμιστικής πολιτικής που πλασάρεται ως «αντικαπιταλιστική» ή «προοδευτική» διέξοδος από την κρίση

Παύση πληρωμών-έξοδος από την ΟΝΕ-εθνικοποιήσεις-εργατικός έλεγχος