“Πατρική Διδασκαλία” (1798): Πατριαρχικό προσκλητήριο ραγιαδισμού

To 1798 εκδίδεται από το πατριαρχικό τυπογραφείο η «Πατρική Διδασκαλία» που επιτίθεται εναντίον των ιδεών της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας και ουσιαστικά κατά των ιδεών του Ρήγα.