Άμεση μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπ/κών των ολιγοθεσίων δημοτικών – Καμία ανοχή στην εργασιακή εξουθένωση και την καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων

Παρεμβάσεις-Συπειρώσεις-Κινήσεις ΠΕ