• Παραχωρεί ένα ανεκτίμητης αξίας κληροδότημα για ξενοδοχείο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης

    21 Αυγούστου 2019

Στην επικαιρότητα