Το ΑΠΘ… διδάσκει μπίζνες!

Παραχωρεί ένα ανεκτίμητης αξίας κληροδότημα για ξενοδοχείο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης