Λίγες μέρες προθεσμία στους παρόχους ρεύματος για τις παραπλανητικές διαφημίσεις επέλεξε να δώσει η ΡΑΕ

Παραπλανητικές διαφημίσεις για την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος