Τι φοβάται η Υπουργός Παιδείας;

Ήθελαν να αποδείξουν ότι αυτοί θα γελούν πάντα τελευταίοι και θα γελούν καλύτερα.