Σκόπιμη πολιτική παρακράτησης των συντάξεων και παραπέρα φτωχοποίησης των συνταξιούχων

Εσκεμμένη κυβερνητική πολιτική με πολλαπλούς αντιασφαλιστικούς στόχους